Przedszkole nr 6 po modernizacji

11.10.2017

Zakończyła się termomodernizacja Przedszkola nr 6 przy ul. Jordana 59 w Zabrzu. Z tej okazji 11 października zorganizowane zostało okolicznościowe spotkanie, w którym udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych naszego miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta Zabrze Marianem Czocharą. Wartość inwestycji to 1 321 598,22 zł.

Wykonawcą prac była firma DOMTON z Żernicy, a ich zakres obejmował m.in.: docieplenie przegród zewnętrznych, docieplenie stropodachu, wymianę instalacji c.o. wraz ze źródłem ciepła, remont schodów zewnętrznych, remont ogrodzenia, izolację termiczną poniżej terenu, wymianę istniejącej stolarki drzwiowej i częściowo okiennej. Wyremontowano też nawierzchnię w obrębie działki, wymieniono istniejące oświetlenie zewnętrzne, a także wykonano podjazd dla osób niepełnosprawnych.