Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe.

10.10.2017

 

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące projektu „Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe”, które odbędzie się dnia 12 października br. o godz. 13.00 w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości .
Celem projektu jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia wśród byłych pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP zwolnionych z przyczyn zakładu pracy.
Grupę docelową w projekcie stanowią osoby zwolnione z przyczyn zakładu pracy, mieszkające na terenie Gliwic, Zabrza lub powiatu gliwickiego, powyżej 25 lat, z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym.
W ramach projektu proponowana jest:
Ścieżka aktywizacji zawodowej

  •  bezpłatne szkolenia zawodowe:

– magazynier z obsługą wózka widłowego,
– obsługa klienta +techniki sprzedaży +kasa fiskalna,
– inne specjalistyczne w tym IT.
Ścieżka dotacyjna

  •  dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej w wysokości 23 tys. zł,
  •  wsparcie pomostowe przez pierwsze 6-12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej w wysokości 2 tys. zł/m-c.