W Zabrzu trwa konferencja naukowa "Schulz i po Schulzu"

09.10.2017

Dzisiaj, o godz. 9.00, w Łaźni Łańcuszkowej Sztolni Królowa Luiza w Zabrzu, rozpoczęła się dwudniowa konferencja naukowa pt. „Schulz i po Schulzu”. Wydarzenie patronatem honorowym objęli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach prof. dr hab. Andrzej Kowalczyk. W konferencji uczestniczyć będą najwybitniejsi współcześni badacze, komentatorzy i popularyzatorzy dzieła drohobyckiego artysty, a złoży się na nią cykl wykładów, których wspólnym mianownikiem będzie oczywiście postać oraz dorobek literacki i plastyczny Brunona Schulza.

Od jesieni 2016 do lata 2017 w Zabrzu odbyło się wiele imprez kulturalnych i edukacyjnych pod hasłem „Zabrze Republiką Marzeń”. Inspiracją wszystkich tych działań była postać, legenda i przede wszystkim dzieło (literackie i plastyczne) Brunona Schulza – coraz powszechniej uważanego za jednego z najwybitniejszych artystów XX wieku. Bruno Schulz urodził się w 1892 roku w Drohobyczu, zginął zamordowany przez oficera gestapo w listopadzie 1942 r. I chociaż był autorem zaledwie dwóch zbiorów opowiadań (Sklepy cynamonowe i Sanatorium pod klepsydrą) jest dzisiaj uważany za klasyka europejskiego modernizmu, często porównywanego z Franzem Kafką, którego Proces tłumaczył na język polski.

„Zabrze Republiką Marzeń” rozpoczęło się znakomitym schulzowskim spektaklem reżyserowanym przez Agatę Dudę-Gracz w pomieszczeniach opuszczonego hotelu Admirals Palast i wystawą „W stronę Schulza”. Potem były kolejne wystawy, pokazy filmowe, debaty, a także cykl warsztatów edukacyjnych, w trakcie których uczniowie zabrzańskich liceów słuchali wykładów profesorów Uniwersytetu Śląskiego i uczestniczyli w warsztatach ze studentami i doktorantami tej uczelni. Rozmawiano o losie, wyobraźni, mieście-labiryncie i wielokulturowym splocie, ale podstawowym zagadnieniem było pytanie o to, czy Schulz i jego dzieło w jakimkolwiek stopniu wyjaśniają współczesność i czy we współczesnym Zabrzu odnaleźć można ślady schulzowego Drohobycza.

Konferencja naukowa „Schulz i po Schulzu”, w której uczestniczyć będą najwybitniejsi współcześni badacze, komentatorzy i popularyzatorzy dzieła drohobyckiego artysty, a także studenci, podsumowuje zabrzańskie spotkania z dziełem Brunona Schulza. W trakcie dwóch dni trwania konferencji Zabrze gościć będzie najwybitniejszych polskich humanistów oraz ludzi zasłużonych w ocalaniu pamięci o Schulzu. Prof. Jerzy Jarzębski, autor znakomitych monografii dzieła Schulza i edytor jego opowiadań, esejów i listów w serii „Biblioteka Narodowa”, prof. Stanisław Rosiek – od paru lat prowadzący w Uniwersytecie Gdańskim otwarte seminaria schulzowskie, kierujący Pracownią Schulzowską w Instytucie Filologii Polskiej Uniwersytetu Gdańskiego, wydawca i autor książek poświęconych autorowi Sklepów cynamonowych, Wiera Meniok – współorganizatorka Muzeum Brunona Schulza w Drohobyczu i dyrektorka Festiwalu Brunona Schulza cyklicznie odbywającego się w Drohobyczu, Jerzy Kandziora opiekujący się archiwum po Jerzym Ficowskim – poecie, autorze monografii dzieła Schulza (Okolice Sklepów cynamonowych, Regiony wielkiej herezji), edytorze korespondencji Schulza, niestrudzonym poszukiwaczu zaginionego rękopisu planowanej przez Schulza powieści Mesjasz i wielu, wielu innych…

W trakcie konferencji wygłoszone zostaną referaty na nowo interpretujące dzieło autora oraz postawione pytania o sposób funkcjonowania schulzowskiej tradycji w kulturze drugiej połowy XX wieku i pierwszych dekad XXI wieku. Zapewne w czasie sesji znajdzie się też miejsce na przypomnienie dorobku wielkich nieżyjących już badaczy i propagatorów Schulza – Artura Sandauera, Władysława Panasa, Jerzego Ficowskiego, Wojciecha Wyskiela i Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. Obok wspomnień – przyszłość; rozstrzygnięty zostanie konkurs na „okołoschulzowską” pracę plastyczną lub literacką rozpisany wśród uczniów zabrzańskich liceów. Koncepcję konferencji opracował i dyskusje moderował będzie prof. Józef Olejniczak z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji "Schulz i po Schulzu" – w załączeniu.