Debata o Metropolii

05.10.2017

5 października w Katowicach odbyło się Samorządowe Forum Kapitału i Finansów. Była to już XV edycja ogólnopolskich konferencji dotyczących działania administracji lokalnej.

Tematem wiodącym była debata o Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czyli pierwszym związku metropolitalnym, którego istnienie w Polsce sankcjonuje ustawa. Do udziału w dyskusji obok m.in. Kazimierza Karolczaka, przewodniczącego Zarządu Metropolii, Jarosława Wieczorka, wojewody śląskiego i prezydenta Katowic Marcina Krupy zaproszona została Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W trakcie debaty omawiano kompetencje związku metropolitalnego, sposób realizacji zadań własnych i zakres współpracy dla rozwoju 41 gmin tworzących Metropolię.