Informacja dla pracodawców o naborze wniosków

03.10.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza nabór wniosków w sprawie refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.
• Refundacja wynagrodzenia wyłącznie do grudnia 2018 roku.
• Refundacja wynagrodzenia w kwocie 1920,00 zł plus składki ZUS.
Termin naboru wniosków:  nabór ciągły do odwołania.
Miejsce i termin składania wniosków:
Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.02 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest datą wpływu przesyłki.

Dokumenty są do pobrania na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.02.