Zarządzenie prezydenta miasta Zabrze – kultura fizyczna

02.10.2017

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 974/WPTS/2017 prezydenta miasta Zabrze z 2 października br. w sprawie ogłoszneia otwartego konkursu ofert na zadania publiczne miasta Zabrze z dziedziny kultury fizycznej w 2017 r.

Pełna treść zarządzenia w załączeniu.