Zmiany w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej w Zabrzu

28.09.2017

Szpital Miejski w Zabrzu Sp. z o.o. informuje, że od 1 października br. w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia świadczyć będzie Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną.

Miejscem wykonywania świadczeń będzie Przychodnia Wielospecjalistyczna Szpitala Miejskiego w Zabrzu przy ul. Zamkowej 4 w Zabrzu. Świadczenia udzielane będą od poniedziałku do piatku w godzinach 18.00-8.00 oraz w soboty, niedzielne i inne dni ustawowo wolne od pracy w godzinach 8.00-8.00 dnia następnego.

Świadczenia udzielane będą już od dnia 30 września od godziny 22.00. W ramach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej będą udzielane świadczenia w przypadkach nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia zdrowia.

Informujemy, iż na terenie Szpitala istnieje możliwość parkowania przy ul. Drzymały.