Nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych

28.09.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych odbędzie się w terminie: 02.10.2017 do odwołania.
Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy wynosi: 22.000,00 złotych.
Miejsce składania wniosków:
Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.