Nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania

28.09.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu ogłasza, iż od dnia 02 października 2017 do odwołania rozpocznie się nabór wniosków o przyznanie jednorazowego dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej.
Dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej będą finansowane:
I. z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego (tj. RPO WSL), Działanie 7.2, projekt: Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30 + zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu (III).
II. z projektu pozakonkursowego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (tj. POWER), Poddziałanie 1.1.1. projekt: Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Mieście Zabrze (III).
III. ze środków Rezerwy Ministra.
IV. ze środków Funduszu Pracy.
W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku obowiązkowe szkolenie z zakresu przedsiębiorczości.

Jednorazowe dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej będzie wypłacane w kwocie do 22 000,00zł.
Wnioski można składać od 02.10.2017 do odwołania.
• osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zabrzu, Plac Krakowski 9, w godzinach od 8:00 do 15:00 (pokój nr 4.04),
• korespondencyjnie (o terminie złożenia wniosku decyduje data wpływu do Urzędu).
Szczegółowe informacje dostępne są w pok. 4.04 lub pod tel. (32) 277 90 41.

Powiatowy Urząd Pracy
pl. Krakowski 9
41-800 Zabrze
www.pupzabrze.pl
e-mail:sekretariat@pupzabrze.pl