Kongres Trzeźwości

27.09.2017

W dniach 21-23 września w Warszawie odbył się Narodowy Kongres Trzeźwości. Uczestnicy dyskutowali o aspektach społecznych związanych z uzależnieniami.

Podczas Kongresu zorganizowana została debata nt. „Rola państwa i samorządów w służbie trzeźwości Narodu”. Uczestniczyli w niej m.in. przedstawiciele naszego regionu. Zabrze reprezentował Jan Szulik, koordynator ds. uzależnień przy Prezydencie Miasta, Katowice Maciej Maciejewski, pełnomocnik Prezydenta ds. uzależnień natomiast Sosnowiec Andrzej Wojciechowski z tamtejszego Urzędu Miasta. Podczas dyskusji uczestnicy wymieniali się doświadczeniami w tym zakresie. W Kongresie udział brał również ks. Grzegorz Skop, proboszcz parafii św. Anny w Zabrzu, diecezjalny duszpasterz trzeźwości.
Trzeźwość jest jednym z fundamentów życia osobistego, rodzinnego i narodowego. Narodowy Kongres Trzeźwości jest wyrazem troski o zachowanie postawy trzeźwości oraz szansą na przebudzenie społeczeństwa do aktywnej i wytrwałej troski o trzeźwość własną i swoich bliskich. W myśl hasła Kongresu „Ku trzeźwości Narodu. Odpowiedzialność rodziny, Kościoła, państwa i samorządu” organizatorzy wyrażają nadzieję że każda z wymienionych instytucji uczciwie podejmie to, co należy do jej podstawowych zadań.