Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe.

22.09.2017

1 czerwca bieżącego roku Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach rozpoczęła realizację projektu:„Zmiana na lepsze. Kompleksowe działania outplacementowe” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej VII Regionalny rynek pracy, Działanie 7.4 Wspomaganie procesów adaptacji do zmian na regionalnym rynku pracy (działania z zakresu outplacementu), Poddziałanie 7.4.2 Outplacement – konkurs.
Jego celem jest wzrost kwalifikacji zawodowych oraz zatrudnienia wśród byłych pracowników przedsiębiorstw sektora MŚP pozostających bez zatrudnienia do 6 m-cy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie Gliwic, Zabrza oraz powiatu gliwickiego, w wieku powyżej 25 lat, z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym.
W związku z tym, że Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości działa na obszarze, na którym realizowany jest projekt, zwracamy się z prośbą o pomoc w rozpropagowaniu organizowanych, w ramach niego, form wsparcia poprzez przeprowadzenie u Państwa spotkania informacyjnego dot. projektu na bezpłatnym szkoleniu z zakładania działalności gospodarczej.

Regionalna Izba Przemysłowo-Handlowa w Gliwicach
ul. Zwycięstwa 36, 44-100 Gliwice
tel.: 32 231 99 79, fax: 32 238 96 30
e-mail: organizator@riph.com.pl
www.riph.com.pl