Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

20.09.2017

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz.1121) informujemy, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne w związku ze złożonym wnioskiem Miejskiego Zarządu Dróg i infrastruktury Informatycznej w Zabrzu z dnia 05.07.2017 r., w związku z postanowieniem Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej znak NO/021-W-158/16/20531 z dnia 03.11.2016 r. w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na: szczególne korzystanie z wód polegające na wprowadzaniu wód opadowych i roztopowych istniejącymi wylotami nr W23.6/7, W26.6/7, W32.6/7, W46.6/7, W49.6/7, W51.6/7, W54.6/7, W61.6/7, W62.6/7, W64.6/7, W68.6/7, W70.6/7, W76.6/7, W77.6/7, W80.6/7, W83.6/7, W84.6/7, W85.6/7, W95.6/7, W96.6/7, W107.6/7 do rzeki Bytomki.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.