Śląska Nagroda im. Juliusza Ligonia dla Prezydent Zabrza

20.09.2017

20 września w auli Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach wręczono Śląskie Nagrody im. Juliusza Ligonia. Laureatem tego najstarszego regionalnego wyróżnienia w kraju została Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

 

Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza otrzymała nagrodę za zaangażowanie i inspirujący wkład w rozwój samorządności lokalnej oraz za ideę i konsekwentne pielęgnowanie zainicjowanego przed 10 laty dzieła Metropolitarnego Święta Rodziny. W gronie nagrodzonych są także Maria Dragon i Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy. Kapituła, która pracuje pod przewodnictwem ks. dr. hab. Arkadiusza Wuwera, wyróżniła Marię Dragon za pracę na rzecz rozwoju szkolnictwa katolickiego na Śląsku Opolskim oraz troskę o integralne wychowanie młodego pokolenia w oparciu o wartości chrześcijańskie i etos patriotyzmu. Z kolei Międzynarodowe Sanktuarium św. Jadwigi w Trzebnicy – w roku 750. rocznicy kanonizacji Świętej Jadwigi – otrzymało wyróżnienie za wytrwałość, w trosce o ciągłość i rozwój Kultu Świętej Księżnej, integrującego katolików Dolnego i Górnego Śląska w duchu przywiązania do historii i tradycji.
Nagroda im. Juliusza Ligonia przyznawana jest przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana” od 1963 roku. Jej idea zrodziłasię w Katowicach, w czasie, kiedy Śląsk starano się uczynić symbolem pracy zniewalającej człowieka. Różnymi sposobami starano się wymazać ze świadomości społecznej to, co wiązało się z patriotycznym i chrześcijańskim dziedzictwem tej ziemi. Wyznawane przez laureatów Nagrody wartości patriotyczne i chrześcijańskie są podstawą do uhonorowania ligoniowym laurem, bo to one wyznaczały kierunki dziejów tej ziemi i sytuowały ją w dziedzictwie ojczystym. Nagradzane są osoby i instytucje, które kierując się chrześcijańskimi wartościami, wniosły znaczący wkład w duchowy i cywilizacyjny rozwój Śląska.

Spośród dotychczasowych laureatów warto wymienić: abp. Alfonsa Nossola, Wojciecha Kilara, prof. Jana Miodka, prof. Mariana Zembalę, zespół "Śląsk", Franciszka Pieczkę czy Henryka Jana Botora.