Obowiązek meldunkowy może być utrzymany

19.09.2017

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy przewidującej dalsze funkcjonowanie obowiązku meldunkowego. Projekt 7 września br. trafił do Sejmu. Projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – uchylenia przepisów związanych ze zniesieniem obowiązku meldunkowego; umożliwienia polskim obywatelom dokonywania wszystkich czynności z zakresu obowiązku meldunkowego w formie elektronicznej, bez konieczności osobistej wizyty w urzędzie; wprowadzenia zasady nadawania numeru PESEL cudzoziemcom dokonującym zameldowania na pobyt stały lub czasowy na terytorium RP. Warto przypomnieć, że obowiązek meldunkowy miał zostać definitywnie zniesiony z dniem 1 stycznia 2018 r. Opisywany projekt zmienia zamysł ustawodawcy i uchyla przepisy związane ze zniesieniem obowiązku meldunkowego. Źródło: http://www.sejm.gov.pl