Nowa ustawa o Krajowym Zasobie Nieruchomości

19.09.2017

 11 września 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym Zasobie Nieruchomości. Głównym założeniem ustawy jest ustanowienie instytucji – Krajowego Zasobu Nieruchomości – której zadaniem będzie prawidłowe gospodarowanie gruntami należącymi do Skarbu Państwa.
KZN jest państwową osobą prawną, której podstawowym obowiązkiem jest nadzorowanie najmu, w tym m.in. wysokości czynszów.
Ustawa dosyć szczegółowo reguluje kwestie związane z przeznaczeniem nieruchomości pozostających w Zasobie Nieruchomości oraz zarządzaniem tymi nieruchomościami. Ponadto ustawa nowelizuje szereg aktów prawnych.