Warsztaty w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

15.09.2017

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Zabrzu zaprasza na wrześniowe spotkanie organizowane w ramach Programu Wsparcia Przedszkoli i Szkół na rok szkolny 2017/2018, które odbędzie się 20 września, o godz. 14.00. Jego tematem będą „Specjalne potrzeby edukacyjne”.

Podczas spotkania omówione zostaną zagadnienia dotyczące dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, sposoby wsparcia w edukacji oraz przepisy prawne dotyczące tej problematyki.

Zgłoszenia przyjmowane są on-line na stronie www.pppzabrze.pl w zakładce PROGRAM WSPARCIA.

Spotkanie odbędzie się tradycyjnie w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zabrzu przy ul. 3 Maja 93 a.