XLVI sesja Rady Miasta Zabrze

12.09.2017

W najbliższy poniedziałek, 18 września, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XLVI sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych sześć projektów uchwał w nst. sprawach:

1) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Miasta Zabrze na lata 2018-2022,
2) przedłużenia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w Zabrzu przy Alei Wojciecha Korfantego,
3) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu nieruchomości zabudowanej, położonej w Zabrzu przy ul. Heweliusza 13, stanowiącej własność Miasta Zabrze,
4) udzielenia pomocy finansowej Gminie Brusy,
5) skargi nr BK.1510.28.2017 na dyrektora Miejskiego Zarządu Dróg i Infrastruktury Informatycznej,
6) skargi nr BK.1510.29.2017 na bezczynność Prezydenta Miasta Zabrze.