X Piknik Rodzinny ZPWiK

12.09.2017

Na terenach rekreacyjnych Kąpieliska Leśnego w Maciejowie po raz dziesiąty odbył się piknik rodzinny pracowników Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik w trakcie pikniku mówiła o zaangażowaniu kadry kierowniczej  i pracowników w działalność firmy w zakresie jakości dostarczanej  mieszkańcom naszego miasta wody i podejmowanych działaniach w obszarze jej ochrony, życząc aby to rodzinne świętowanie było źródłem dobrej zabawy i wypoczynku. Zarówno dzieci, jak i rodzice, uczestniczyli w szeregu grach zręcznościowych, sportowych i rekreacyjnych. Dla wszystkich uczestników pikniku przygotowano szeroką ofertę gastronomiczną.