XXVII Forum Ekonomiczne

06.09.2017

Forum Ekonomiczne w Krynicy-Zdroju jest wydarzeniem, podczas którego trwają dyskusje o kluczowych problemach naszego regionu. Padają tam ważne deklaracje szefów i ministrów rządów państw europejskich.  Dzisiaj, w panelu "Czego potrzeba samorządom – wizjonerów czy urzędników?", udział weźmie prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. Paneliści dyskutować będą m.in. o samorządowej polityce rodzinnej w tym polityce sanioralnej na poziomie samorządowym. 

Wczoraj, w panelu dyskusyjnym "Jakie zmiany czekają nas w samorządach?", uczestniczył nadburmistrz Essen Thomas Kufen. Nadburmistrz miasta partnerskiego Zabrza mówił o swoich doświadczeniach związanych ze zmianami w samorządzie lokalnym.

W tym roku krynickie obrady odbywają się pod hasłem „Projekt Europa – jaki przepis na następne dekady?”. Blisko 200 paneli dyskusyjnych podzielonych jest na bloki tematyczne. To m.in. makroekonomia, biznes i zarządzanie, energetyka, polityka międzynarodowa i regionalna, ochrona zdrowia i społeczeństwo oraz media.

Już od kilkunastu lat elity polityczne, gospodarcze i intelektualne Europy Środkowo-Wschodniej, uczestnicząc w Forum Ekonomicznym w Krynicy Zdrój, podejmują dialog o przyszłości Europy i świata. Od początku istnienia Forum krynickie jest porównywane do Światowego Forum Ekonomicznego w szwajcarskim Davos (ze względu na liczne delegacje zagraniczne i różnorakie imprezy towarzyszące). Idea krynickich spotkań narodziła się w 1992 r. Głównym ich organizatorem od początku była Fundacja Instytutu Studiów Wschodnich z Warszawy.

Początkowo Forum było miejscem wymiany myśli, idei i propozycji współpracy pomiędzy Polską i jej sąsiadami. Kierowano się przy tym wskazaniami wypracowanymi przez środowisko paryskiej "Kultury", szczególnie zaś redaktora Jerzego Giedroycia, iż "bezpieczeństwo i stabilny rozwój Polski zależy od tego, czy Polsce uda się nawiązać dobrosąsiedzkie stosunki z jej sąsiadami".
Początkowo problematyka spotkań w Krynicy dotyczyła polskiej polityki wschodniej. Pierwsze Forum odbyło się jesienią 1992 roku. Brało w nim udział prawie 100 uczestników (większość z Polski). To pierwsze, „próbne” zgromadzenie ludzi biznesu i polityki miało nieco inną formę, niż fora ostatnich lat – wciąż zmienia się liczba uczestników, tematyka i potencjał organizacyjny.
Wraz ze zmianami w polityce i ekonomii Europy zmienia się formuła krynickiego forum. Wciąż wydłuża się lista krajów uczestniczących, a każdy następny rok posiedzeń przynosi wciąż świeżą i aktualną tematykę. Ostatnie fora zgromadziły przedstawicieli ponad 40 krajów z Europy, Ameryki Północnej i Azji, dyskutujących m.in. o bezpieczeństwie międzynarodowym, współpracy gospodarczej, a także zagrożeniach ekologicznych i przemianach społeczno – kulturowych.

Organizatorem Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich. Głównym Partnerem jest Województwo Małopolskie, a Miastem Gospodarzem – Krynica-Zdrój.

Więcej informacji o XXVII Forum Ekonomicznym w Krynicy na stronie www.forum-ekonomiczne.pl 

Program Forum w załączeniu.