Europejska edukacja zawodowa w Zespole Szkół nr 10

06.09.2017

Wśród projektów realizowanych w zabrzańskim Zespole Szkół nr 10 coraz więcej miejsca zajmują przedsięwzięcia ukierunkowane na metodyczne, merytoryczne i międzynarodowe rozwijanie kształcenia zawodowego. Jeden z najnowszych tego typu projektów, opracowanych i wdrożonych pod kierunkiem dyrektora Mirosława Mendeckiego, nosi tytuł „Zagraniczna praktyka dobrym startem w dorosłą przyszłość”. W ramach projektu, w czerwcu br., uczniowie udali się do Schkeuditz koło Lipska, gdzie przez blisko miesiąc uczestniczyli w branżowych praktykach zawodowych.

– Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia uczniów poprzez zwiększenie ich mobilności edukacyjnej. Chodzi o to, aby jak najlepiej dostosować wiedzę, umiejętności i doświadczenia naszych uczniów do wymagań gospodarczych, jakie stawia współczesny, w tym także europejski rynek pracy – stwierdza Karolina Czerny, koordynatorka projektu. – Realizacja zadań projektowych, zwłaszcza tych, które realizowane są wspólnie z partnerami w Niemczech, niewątpliwie pozwoli poprawić kompetencje praktyczne, związane z wykonywaniem zawodu technika elektronika i technika informatyka.

W projekcie uczestniczy 24 uczniów, którzy dobrowolnie zadeklarowali wolę udziału i pomyślnie przeszli procedurę rekrutacji. Aby wziąć udział w projekcie należało wykazać się odpowiednim poziomem umiejętności językowych, a także właściwą, ocenioną w trakcie rozmowy przez psychologa, motywacją. Wybrani w ten sposób uczniowie, przed wyjazdem na praktyki zawodowe do Niemiec, uczestniczyli w dodatkowych zajęciach językowych oraz teoretycznych kursach zawodowych, które miały ich odpowiednio przygotować do realizacji programu praktyk zawodowych w Niemczech. Dodatkowo dla uczniów przewidziano bloki zajęć rozwijających kompetencje interpersonalne, a także pozwalających przejść swego rodzaju przygotowanie kulturowe, którego celem było zapoznanie z realiami życia codziennego w Niemczech.

Po kilku miesiącach przygotowań, w czerwcu bieżącego roku uczniowie udali się do Schkeuditz koło Lipska, gdzie przez blisko miesiąc uczestniczyli w branżowych praktykach zawodowych. W sumie wzięło w nich udział 9 elektroników i 15 informatyków. Uczniowie uczyli się i pracowali w międzynarodowym towarzystwie swoich rówieśników m.in. z Hiszpanii, Portugalii, Bułgarii.  Wśród rezultatów pobytu na praktykach zawodowych w Niemczech, podkreślić trzeba nabycie dodatkowych elementów wiedzy i umiejętności praktycznych z zakresu przyszłego zawodu, poszerzenie świadomości kulturowej, praktyczne doświadczenia w posługiwaniu się językami obcymi (niemiecki i angielski), a także wzmocnienie umiejętności pracy w zespole. W ramach dodatkowych zajęć uczniowie realizowali program swego rodzaju wiedzy o kulturze, odwiedzając okoliczne miejsca o doniosłym znaczeniu dla kultury europejskiej.

Zgodnie z harmonogramem, projekt zakończy się pod koniec listopada br. Do tego czasu realizujący projekt przewidują opracowanie szeregu materiałów, które dadzą pełniejszy obraz rezultatów projektu. Będą to opracowania różnego rodzaju ankiet ewaluacyjnych, sprawozdań uwzględniających uwagi kadry i uczestników. – Mam nadzieję, że wnioski pozwolą nam jeszcze lepiej przygotować się do kolejnych tego typu przedsięwzięć, bo nie mam wątpliwości, że warto je podejmować – powiedziała Karolina Czerny. – Co ważne, dzięki uczestnictwu w projekcie, który był dla uczniów w pełnym zakresie nieodpłatny, uzyskają oni Europass – specjalny suplement do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Będzie to cenny, dodatkowy element CV każdego z początkujących wkrótce elektroników i informatyków. Czy dokument ten, potwierdzający odbycie specjalistycznych praktyk zawodowych w Niemczech, pomoże w przyszłości w zdobyciu dobrej pracy? Na pewno zwróci uwagę pracodawcy!