Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury

05.09.2017

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu w dniu 7 października podczas koncertu galowego z okazji święta miasta.

Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście. Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Zabrza, związki twórcze, środowiska artystyczne, organizacje społeczne, instytucje i placówki kultury.

Pisemne rekomendacje kandydatów należy przesyłać pocztą na adres Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286 (41-800 Zabrze) lub składać osobiście w sekretariacie ww. Wydziału mieszczącym się w Zabrzu przy ul. Wolności 286, pok. 302, (III piętro), albo e-mailem: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 września 2017 r. (jest to ostateczny termin wpływu rekomendacji do sekretariatu ww. Wydziału)