Nowy rok szkolny

04.09.2017

Inaugurując nowy rok szkolny 2017/2018 składam najserdeczniejsze życzenia Nauczycielom, Uczniom i Rodzicom oraz wszystkim Pracownikom oświaty. Życzę, aby był to rok otwartości na drugiego człowieka i budowania relacji w oparciu o stabilne wartości.

Życzę też owocnej nauki, cennych doświadczeń, a także zadowolenia z efektów, jakie przynosi rozwijanie zainteresowań i pasji.
Uczniowie są naszą dumą, a edukację traktujemy jako inwestycję, za jeden z priorytetów samorządu w dążeniu do zrównoważonego rozwoju Zabrza – ośrodka medycyny, nauki, innowacyjnej gospodarki, turystyki, kultury i sportu.

Od lat troszczymy się w Zabrzu o najlepsze warunki do kształcenia dzieci i młodzieży oraz podejmujemy cenne projekty oświatowe. Dlatego systematycznie uczestniczymy w wielu cennych projektach oraz realizujemy m.in. modernizację obiektów oświatowych, rozbudowujemy bazę rekreacyjno-sportową czy udostępniamy nowoczesny sprzęt i wyposażenie. Wierzę, że zabrzańscy uczniowie będą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, dokładając zarazem kolejne cegiełki do jego rozwoju. Zdobywając wiedzę i kształtując charaktery włączą się też w budowanie przyszłości regionu, kraju i Europy. W tym roku przyjęte w skali ogólnopolskiej systemowe zmiany w oświacie wymagały od nas wszystkich wielkiego wysiłku, za który dziękuję.

Przekazując słowa wdzięczności Dyrektorom, Pedagogom, Nauczycielom oraz Pracownikom zaangażowanym w proces edukacji dzieci i młodzieży życzę wszystkim wielu kolejnych sukcesów zawodowych i płynącej z nich satysfakcji.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza