Zabrzański Biznesplan 2017

01.09.2017

Dziś ruszyła piąta edycja konkursu „Zabrzański Biznesplan”. Do 30 listopada br. można do nas zgłaszać pomysły biznesowe.

Celem konkursu jest wspieranie przedsiębiorczości i pobudzenie aktywności mieszkańców w kierunku podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Zabrzu. Uczestnicy mogą liczyć na cenne nagrody ufundowane przez partnerów konkursu, którymi są firmy i instytucje od wielu lat funkcjonujące rynku. Łączna pula nagród podczas poprzedniej edycji konkursu wyniosła około 150 tys zł.

Konkurs jest dwuetapowy. Pierwszy etap obejmować będzie wypełnienie przez Uczestnika odpowiedniego formularz, w którym sporządzony zostanie biznesplan dla pomysłu biznesowego. Uczestnicy będą musieli złożyć elektronicznie wypełnione formularze do dnia 30 listopada br. W drugim etapie konkursu nadesłane Biznesplany zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym, odbędą się posiedzenia Kapituły oraz podczas finałowej gali nastąpi ogłoszenie wyników konkursu.

Szczegółowych informacji udziela Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Powstańców Śląskich 3,

nr tel. 32 2739776, e-mail: sekretariat_zcrp@um.zabrze.pl

http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2017