Wręczono awanse nauczycielskie

31.08.2017

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tytuł otrzymało 25 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli pozytywnie postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2-letni staż. Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Dziękuję za dotychczasowe zaangażowanie i wkład w rozwój zabrzańskiej oświaty, jestem przekonana, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które podejmujecie – powiedziała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W ślubowaniu, obok prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, udział wzięli także m.in.: przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara, naczelnik Wydziału Oświaty Ewa Wolnica oraz przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Janusz Bieniek.