Konferencja inaugurująca rok szkolny 2017/2018

29.08.2017

28 sierpnia, w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu, odbyło się spotkanie dyrektorów zabrzańskich szkół i placówek oświatowych. Konferencja, w której uczestniczyli przedstawiciele władz miasta na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik oraz przewodniczącym Rady Miasta w Zabrzu Marianem Czocharą, dyrektorzy miejskich szkół i placówek oświatowych, a także licznie zaproszeni goście, zainaugurowała nowy rok szkolny 2017/2018.

Wykład inauguracyjny pt. „Ja i Ty – …” wygłosił prof. Jerzy Buzek, eurodeputowany, premier RP w latach 1997-2001, przewodniczący Parlamentu Europejskiego w latach 2009-2012. – Zawsze warto rozmawiać, żeby poznawać i rozwijać się. To jest klucz do wszystkiego. Powinniśmy też stale pamiętać o tym, że wiążąc się z miejscem, z którego pochodzimy, nie możemy zapominać o tym, że jest coś dalej – region, województwo, kraj, Europa i cały świat – stwierdził podczas wykładu prof. Jerzy Buzek. Jego wystąpienie nawiązywało do hasła „Ja i Ty”, które będzie towarzyszyło zabrzańskiej oświacie w nowym roku szkolnym 2017/2018. To temat dotyczący budowania otwartej relacji z drugim człowiekiem w ujęciu lokalnym, regionalnym, ponadregionalnym i globalnym.
Następnie prezentację dotyczącą wyzwań i głównych kierunków polityki oświatowej oraz jej celów strategicznych omówiła Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu. Zaprezentowano wyniki edukacyjne zabrzańskich placówek oświatowych oraz podjęte innowacje pedagogiczne. Naczelnik Ewa Wolnica przedstawiła budżet miasta w zakresie realizacji zadań oświatowych, realizowane przedsięwzięcia i projekty. Opisano także działania zmierzające do poprawy warunków kształcenia, a także priorytety ustalone na rok szkolny 2017/2018.

– Warto by u progu nowego roku szkolnego 2017/2018 towarzyszyło nam przekonanie, że to, co realizujemy, robimy z głębi serca i dla drugiego człowieka; ważne, byśmy cały czas mieli świadomość, że chcemy pracować tak, by nasi młodzi mieszkańcy byli dumni z tego, że uczą się właśnie w Zabrzu – stwierdziła podczas konferencji prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.Zabrze wspaniale się rozwija i ten rozwój jest jednocześnie dynamiczny i równoległy we wszystkich dziedzinach. Mamy z czego być dumni na m.in. właśnie na płaszczyźnie edukacji. Widzimy, ile udało się zrobić na przestrzeni ostatnich lat. Na samą infrastrukturę oświatową wydano 55 mln zł, na projekty miękkie 22 mln zł. Cieszy mnie, że tak wiele dzieje się w naszych szkołach i tyle dobrych projektów jest tu realizowanych.

Spotkanie było również okazją do podziękowania dyrektorom, którzy 31 sierpnia kończą pełnienie obowiązków, a także złożenia gratulacji tym, którzy rozpoczynają swoją pracę na tych stanowiskach.

W części artystycznej wystąpił kwartet smyczkowy z Filharmonii Zabrzańskiej.