Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

18.08.2017

Zwolnienie dyscyplinarne pracownika

 

Zgodnie z zasadą wynikającą z Kodeksu pracy rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z powodu ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych może nastąpić nie później niż miesiąc od daty stwierdzenia takiego naruszenia.

Ostatnio Sąd Najwyższy potwierdził, że istnieje niejaki wyłom od tej zasady w sytuacji, gdy pracownik dopuszcza się kilku powtarzających się naruszeń, które ze względu na ich jednorodzajowość, podobieństwo zachowań i dopuszczanie się ich w zwartym odcinku czasu. W takiej sytuacji dochodzi wg Sądu do jednego zachowania o charakterze ciągłym, a miesięczny okres na rozwiązanie umowy o pracę liczony powinien być od daty ostatniego nagannego czynu pracownika.

Wyrok Sądu Najwyższego – Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z dnia 9 maja 2017 r. II PK 80/16