Ustawa o spółkach rynku wynajmu nieruchomości

18.08.2017

Ustawa o spółkach rynku
wynajmu nieruchomości

Ministerstwo Finansów w maju tego roku opublikowało istotnie zmieniony
projekt ustawy o spółkach rynku wynajmu nieruchomości. Planowana data wejścia w
życie nowych przepisów to według projektu 1 stycznia 2018 r. Prace nad ustawą
trwają w ministerstwie, zatem data wejścia jej w życie nie jest pewna.

Tym niemniej waga regulacji zasługuje na zainteresowanie. Ustawa ma
wprowadzać na polski rynek nowy rodzaj spółek, których zadaniem jest
gromadzenie od udziałowców kapitał, by inwestować go w nieruchomości na wynajem.
Zadaniem spółki jest zarządzanie nieruchomościami, pobieranie przychodów z ich
wynajmu i wypłacanie zysku udziałowcom w formie dywidendy.

Taka forma jest bardzo popularna w wielu wysoko rozwiniętych krajach i
pozwala z powodzeniem inwestować w drogie nieruchomości nawet małym inwestorom.

O wprowadzeniu nowych regulacji i ich ostatecznym kształcie będziemy
informować na bieżąco.

Projekt ustawy dostępny jest pod adresem: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12290954