Zabrze z unijną dotacją na kanalizację deszczową

09.08.2017

Dzisiaj w Warszawie, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz zastepca prezesa Zarządu NFOŚiGW Roman Wójcik, podpisali umowę na dofinansowanie, w kwocie 8 358 343,42 zł, na projekt „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze”.

Projekt ma za zadanie dostosować kanalizację deszczową wraz z rowem Guido, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe, do przejęcia i retencjonowania wód deszczowych ze zlewni Z19. Realizacja projektu będzie kosztowała 10 mln zł, czyli dofinansowanie wyniosło aż 85 proc. ogólnej wartości.

Realizacja przedsięwzięcia ograniczy podtopienia budynków i ulic oraz doprowadzi do uporządkowania systemu kanalizacji deszczowej w obszarze projektu a tym samym zwiększy zabezpieczenie zlewni przed podtopieniami i przyczyni się do wykorzystania wód deszczowych na cele miejskie. Projekt zwiększy też efektywność zarządzania systemem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum Południe. Stworzone zostanie stanowisko dydaktyczne (tablica tematyczna pod hasłem: „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”) skierowane do dzieci szkół podstawowych. Miasto Zabrze planuje wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako pierwszy krok do zwiększenia atrakcyjności Parku Leśnego.

Projekt podzielono na trzy kontrakty na roboty:

1) przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe;

2) przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe;

3) budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe. 

Całkowita wartość projektu to: 9 833 345,20 zł,
Dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej to: 8 358 343,42 zł.
Termin realizacji: od lipca 2017 r. do grudnia 2019 r.