VAT nie powiększa opłaty komorniczej

28.07.2017

VAT nie powiększa opłaty
komorniczej

Sąd Najwyższy rozwiał wątpliwości
dotyczące podatku VAT od opłat naliczanych przez komornika w postępowaniu
egzekucyjnym. VAT zawiera się w opłacie stosunkowej i nie ma podstaw doliczania
go do tej opłaty.

W 2015 r. ministerstwo finansów
zaczęło uznawać komorników za podatników VAT mimo braku zmiany przepisów w tym
zakresie. Wg Sądu Najwyższego bez zmiany przepisów nie ma podstaw do
podwyższania opłat egzekucyjnych o podatek.

 

Źródło: Rzeczpospolita