Zabrze przestrzenią rozwoju

Wsparcie rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa śląskiego

20.07.2017

Wsparcie
rozwojowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa
śląskiego,

w ramach Poddziałania
8.2.3: Wsparcie dla przedsiębiorców i ich pracowników w zakresie rozwoju
przedsiębiorstwa, Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa
Śląskiego na lata 2014-2020.

Projekt jest skierowany do
właścicieli, wspólników, partnerów, kadry zarządzającej i pracowników MMŚP,
zatrudnionych na umowy o pracę oraz na umowy cywilno-prawne.

Dofinansowanie można uzyskać na
wszystkie usługi szkoleniowe i doradcze (usługi rozwojowe) wybrane z BUR, które
oznaczone są informacją: możliwość dofinansowania.

Nie dotyczy to szkoleń, które
pracodawca jest zobowiązany przeprowadzić z mocy prawa (np. szkoleń BHP).

·        
80% – mikro przedsiębiorstwa

·        
70% – małe przedsiębiorstwa z możliwością zwiększenia max do 80% w
przypadkach opisanych w załączniku „Poziom wsparcia„.

·        
50% – średnie przedsiębiorstwa z możliwością zwiększenia max do 80%
w przypadkach opisanych w załączniku „Poziom wsparcia„.

Maksymalna wartość dofinansowania na jedno przedsiębiorstwo:
100 000 zł

Jak uzyskać dofinansowanie?

Kolejność czynności dla uzyskania dofinansowania jest
następująca:

·        
Rejestracja w BUR i wybór  usług rozwojowych

·        
Wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych

·        
Podpisanie umowy z Operatorem, Operator wylicza wkład własny, jaki musi
wnieść przedsiębiorca

·        
Wpłata wkładu własnego przez przedsiębiorcę

·        
Realizacja Usług Rozwojowych

·        
Wypełnienie ankiety i rozliczenie usługi.

Chętnych do udziału w projekcie prosimy o przesłanie do nas
wypełnionego Formularza kontaktowego, który przesyłamy w załączniku.

Na każde zgłoszenie odpowiemy przesyłając wszystkie aktualne
informacje o projekcie.

Formularze kontaktowe 
można przesyłać na adresy: wbauer@riph.com.pl;
operator@riph.com.pl

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu:
 +48 32 231 99 79