Wojewódzkie obchody Święta Policji

18.07.2017

18 lipca w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach zorganizowano wojewódzkie obchody Święta Policji z udziałem I Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzeja Szymczyka. Uroczystość objął honorowym patronatem Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak. Spotkanie było okazją do wręczenia orderów, odznaczeń i aktów mianowania na kolejne stopnie policyjne.

 

Wśród zaproszonych znaleźli się m.in. Wiceminister Sprawiedliwości Michał Wójcik, Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk, Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Prezydent Katowic, Konsulowie Honorowi Austrii, Mołdawii i Serbii, Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich, Komendant Szkoły Policji w Katowicach, Komendanci Wojewódzcy Policji w Kielcach i Opolu, Naczelnik katowickiego Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji i nadinspektor w stanie spoczynku Dariusz Biel.

W trakcie uroczystego apelu, wszystkim zasłużonym wręczone zostały ordery i odznaczenia oraz akty mianowania na kolejne policyjne stopnie. Złoty Medal Zasłużony dla Policji odebrała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. Wyróżnienie przyznał Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji. Z kolei Medale Srebrne za Długoletnią Służbę, przyznane przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP odebrali kom. Dariusz Klimczak, p.o. komendanta miejskiego policji w Zabrzu oraz asp. Sebastian Starzyk, dyżurny II komisariatu policji w Zabrzu.

Po apelu zebrani mogli przyjrzeć się pokazowi musztry paradnej, a następnie wysłuchać koncertu Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Na wystawionych stoiskach tematycznych goście mogli z bliska zobaczyć sprzęt i uzbrojenie wykorzystywane przez policjantów w codziennej służbie. Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska policyjnych antyterrorystów i pirotechników oraz ekspertów z Laboratorium Kryminalistycznego. Oprócz policjantów swoje stanowiska wystawili także przedstawiciele innych służb i instytucji na co dzień współpracujących z nami. Dzieci również nie mogły się nudzić. Policjanci przygotowali dla nich szereg gier, zabaw i konkursów, wplatając w to również prezentacje programów profilaktycznych.

źródło: slaska.policja.gov.pl