Wręczono wyróżnienia im. Św. Kamila

17.07.2017

15 lipca w Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się uroczystość wręczenia wyróżnień im. Św. Kamila. W tym roku otrzymali je prof. Krzysztof Strojek, Kazimierz Speczyk, ks. Arkadiusz Kinel. Statuetki tegorocznym laureatom wręczyli Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza oraz Marian Czochara, przewodniczący Rady Miasta Zabrze.

Wyróżnienie im. św. Kamila ustanowione zostało uchwałą Rady Miejskiej w Zabrzu z 21 maja 2001 r., aby uhonorować tych, którzy swoją wieloletnią działalnością społeczną zyskali wdzięczność i szacunek mieszkańców Zabrza. Do tej pory nadano 47 wyróżnień osobom, instytucjom, firmom, organizacjom i stowarzyszeniom społecznym, które poprzez różnorodne działania wniosły szczególny wkład w życie miasta lub za sprawą swoich osiągnięć, przyczyniły się do wzrostu jego znaczenia w kraju i na świecie.

Tegoroczni laureaci wyróżnienia im. Św. Kamila:

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Strojek – za całokształt działalności Pana Profesora na rzecz chorych, środowiska lekarskiego, a także społeczności naszego Miasta, a szczególnie za wspieranie działań zabrzańskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Również za promowanie Zabrza jako miasta, w którym lekarze i całe środowisko medycyny zapewniają pacjentom opiekę na najwyższym poziomie, ale także podejmują wspólny wysiłek na rzecz poprawy systemu ochrony zdrowia dla dobra całego społeczeństwa.

Kazimierz Speczyk – za 25 lat działalności na rzecz ludzi uzależnionych, a szczególnie alkoholików i ich rodzin. Za odwagę w publicznym mówieniu o sobie: „Nazywam się Kazimierz i jestem alkoholikiem”, czym dodaje innym sił do walki z nałogiem. Jak również za stwarzanie osobom wykluczonym społecznie szansy na pracę, godne życie i powrót do społeczeństwa.

Ksiądz Arkadiusz Kinel – za ponad 20-letnią działalność na rzecz integracji i aktywizacji mieszkańców Zabrza oraz podejmowanie skutecznych i konsekwentnych działań na rzecz upowszechniania kultury wysokiej wśród mieszkańców naszego miasta, a także za działania mające na celu ochronę dóbr kultury i dziedzictwa kulturowego Zabrza.