Zabrze przestrzenią rozwoju

Środki trwałe można rozliczać w kosztach firmy

14.07.2017

Środki trwałe można rozliczać
w kosztach firmy nawet jeśli znajdują się poza przedsiębiorstwem

Odpłatnie udostępniane innej
firmie urządzenia mogą stanowić nadal środki trwałe przedsiębiorstwa w
rozumieniu przepisów podatkowych a właściciel maszyn może dokonywać odpisów
amortyzacyjnych i uznawać je za koszt uzyskania przychodu. Tak wynika z
interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 czerwca 2017 r.
Interpretacja wydana została w określonym stanie faktycznym, w którym spółka
udostępniła odpłatnie swojemu kontrahentowi określone urządzenia w określonym
celu produkcyjnym przeznaczonym wyłącznie na potrzeby tej spółki.

Interpretacja indywidualna nr 0113-KDIPT2-1.4011.80.2017.1.KO