Projekt istotnych zmian Kodeksu Cywilnego

14.07.2017

Projekt istotnych zmian
Kodeksu Cywilnego dotyczący przedawnienia roszczeń

Ministerstwo Sprawiedliwości
poinformowało, że przygotowało projekt ustawy, który ma zmienić istotnie
instytucję przedawnienia. Wg ministerstwa projekt ma być uchwalony jeszcze w
tym roku.

Wg autorów projektu zmianie mają
ulec dwie podstawowe kwestie:

1.       Skrócenie
okresu przedawnienia; Obecnie obowiązujący okres przedawnienia 10 lat dotyczący
roszczeń innych niż związanych z działalnością gospodarczą ma zostać skrócony
do lat 6. Podobnie skrócony ma zostać okres przedawnienia roszczeń
stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu.

2.       Badanie
przez Sąd z urzędu w sporze z konsumentem kwestii przedawnienia; Obecnie Sąd w
postępowaniu bierze pod uwagę przedawnienie tylko jeśli strona pozwana się na
nie powoła. W innym przypadku Sąd nie uwzględni upływu określonego czasu.
Zmiana polegać ma na tym, że Sąd weźmie pod uwagę przedawnienie roszczenia,
jeśli pozwanym w sprawie będzie konsument.

Obecnie projekt ustawy trafił do
uzgodnień międzyresortowych.

 

Źródło: http://ms.gov.pl