Otwarty konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

12.07.2017

Przekazujemy do wiadomości zarządzenie nr 694/WKD/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z 11 lipca br. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. (II edycja).

Treść zarządzenia w załączeniu.