„Moja firma – moja niezależność II”

11.07.2017

Rozpoczął się nabór do projektu „Moja firma – moja
niezależność II”

 

 

Projekt jest skierowany do osób bezrobotnych i nieaktywnych
zawodowo, które planują założyć własną działalność gospodarczą.

 

W ramach projektu 36 osób skorzysta z usługi doradztwa zawodowego
oraz bloku szkoleniowo-doradczego przygotowującego do złożenia biznesplanu. Dla
wszystkich uczestników/czek zaplanowano jednorazowe wsparcie finansowe na
rozpoczęcie działalności, wsparcie szkoleniowo-doradcze po założeniu firmy i
finansowe wsparcie pomostowe na 6-12 miesięcy na pokrycie kosztów związanych z
bieżącym prowadzeniem firmy. Warunkiem bezzwrotności uzyskanego wsparcia jest
prowadzenie działalności przez okres min. 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia.

 

O UDZIAŁ W PROJEKCIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ:

 

    osoby po 30 roku życia (od dnia 30
urodzin),

    zamieszkujące na terenie Subregionu
Centralnego województwa śląskiego,

    bezrobotne lub nieaktywne zawodowo,

    nie posiadające zarejestrowanej
działalności gospodarczej w okresie ostatnich 12 m-cy przed przystąpieniem do
projektu,

    należące co najmniej do jednej z
poniższych grup:

 

–        osoby powyżej 50
roku życia;

 

–        kobiety;

 

–        osoby
niepełnosprawne;

 

–        osoby
długotrwale bezrobotne;

 

–        osoby o niskich
kwalifikacjach.

 

Więcej informacji na stronie internetowej http://www.gapr.pl/pl/top/o_projekcie851