Refundacja kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej

07.07.2017

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, ogłasza nabór wniosków o przyznanie
refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej.

Termin naboru wniosków: od 07.08.2017 do 11.08.2017 r
Maksymalna kwota refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby
niepełnosprawnej wynosi: 45.000,00 złotych.
Miejsce składania wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.01 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia
wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data
wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania na stronie www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla pracodawców
i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.01.

 

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu, ogłasza
nabór wniosków w sprawie
refundacji części kosztów
poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne
skierowanego bezrobotnego, który nie ukończył 30 roku życia.

Termin naboru wniosków: od 24.07.2017 do 31.07.2017 r.

v  Pierwszeństwo
mają Firmy, które wcześniej nie korzystały w wyżej wymienionej formy.

v  Pierwsza
refundacja wynagrodzenia za rok 2017 nastąpi w styczniu 2018 roku (w przypadku
części umów).

v  Refundacja
wynagrodzenia wyłącznie do grudnia 2018 roku.

Miejsce składania wniosków: Osobiście w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Zabrzu, Plac Krakowski 9, pok. 7.02 lub korespondencyjnie. Terminem złożenia
wniosku przesłanego listownie do Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu jest data
wpływu przesyłki. Dokumenty do pobrania na stronie
www.pupzabrze.pl w zakładce „Dla
pracodawców

i przedsiębiorców” oraz w siedzibie PUP w Zabrzu pok. 7.02.