Bezpłatny program rehabilitacji dla osób po udarze

07.07.2017

Rusza projekt „Rozwój regionalnych usług rehabilitacyjnych służących przywracaniu i/lub poprawie zdrowia krokiem do deinstytucjonalizacji opieki medycznej nad osobami niesamodzielnymi”.

Projekt kierowany jest do chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Pacjentów po przebytym udarze mózgu zamieszkujących podregion gliwicki (tj. Gliwice, Zabrze, Knurów, Pyskowice, Sośnicowice, Toszek, Rudziniec, Pilchowice, Gierałtowice, Wielowieś).

Pacjenci, którzy zostaną zakwalifikowani do udziału w programie, będą odbywać bezpłatną 3-miesięczną rehabilitację za pomocą jednego z nowoczesnych urządzeń do neurorredukacji chodu: egzoszkieletu EKSO GT (http://www.fizjofit.pl/egzoszkielet.html) lub G-EO System (http://www.fizjofit.pl/g-eo-system.html). Pacjentom, którzy wyrażą taką potrzebę, zostanie zapewniony, również bezpłatnie, transport na miejsce rehabilitacji i z powrotem.

Szczegóły dotyczące wymagań znajdują się na stronie: http://drogadosprawnosci.pl/rekrutacja/