Dofinansowanie na gospodarowanie wodami opadowymi

04.07.2017

Zabrze w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 otrzymało z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowanie w kwocie 8 358 343,42 zł na projekt „Adaptacja do zmian klimatu – gospodarowanie wodami opadowymi na terenie Miasta Zabrze” Projekt ma za zadanie dostosować kanalizację deszczową wraz z rowem Guido, zlokalizowanych na terenie dzielnicy Centrum Południe, do przejęcia i retencjonowania wód deszczowych ze zlewni Z19.

Realizacja Projektu ograniczy podtopienia budynków i ulic oraz doprowadzi do uporządkowania kanalizacji deszczowej w zlewni Z19, zwiększy zabezpieczenie zlewni przed podtopieniami i przyczyni się do wykorzystania wód deszczowych na cele miejskie. Projekt zwiększy też efektywność zarządzania systemem kanalizacji deszczowej w dzielnicy Centrum Południe. Stworzone zostanie stanowisko dydaktyczne (tablica tematyczna pod hasłem: „Deszcz, nasz sprzymierzeniec i przeciwnik”) skierowane do dzieci szkół podstawowych. Miasto planuje wykorzystanie zbiornika retencyjnego jako pierwszy krok do zwiększenia atrakcyjności Parku Leśnego.

Projekt podzielono na 3 kontrakty na roboty: Kontrakt 1: Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ulic M. Archanioła, św. Józefa i W. Reymonta w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe; Kontrakt 2: Przebudowa zarurowanego odcinka rowu Guido w rejonie osiedla Józefa w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe; Kontrakt 3: Budowa zbiornika retencyjnego wód deszczowych w Parku Leśnym im. Powstańców Śląskich w Zabrzu, dzielnicy Centrum Południe.

Wszystkie inwestycje wykonywane będą w granicach zlewni deszczowej Z19 i w granicach Miasta Zabrze.

Całkowita wartość projektu: 9 833 345,20 PLN

Dofinansowanie ze środków UE: 8 358 343,42 PLN

Realizacja projektu: lipiec 2017 r . – grudzień 2019 r.