Rozporządzenie w sprawie metropolii podpisane

29.06.2017

29 czerwca w Warszawie Beata Szydło, premier RP podpisała rozporządzenie rządu w sprawie utworzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, pierwszej metropolii w kraju.

 

Jest to realizacja zapisów ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim z 9 marca br., podpisanej przez Andrzeja Dudę, prezydenta RP 4 kwietnia br. Po spełnieniu wszystkich przewidzianych wymogów metropolia powstanie z dniem 1 lipca br., a zacznie działać od 1 stycznia 2018 roku.

Dziś na terenie Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach odbyła się konferencja prasowa dotycząca podpisania rozporządzenia powołującego metroplię. W spotkaniu udział wzięli: Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, Mariusz Skiba, zastępca prezydenta Katowic oraz Wojciech Szarama, poseł na Sejm RP.

– Na ten podpis Pani Premier czekało ponad 40 samorządów tworzących pierwszą w kraju metropolię. Wspólne działanie gmin w strukturach metropolitalnych powinno przynosić wielostronne korzyści – powiedziała Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Zarządu Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, który od lat zabiegał o ustawę metropolitalną – Gmina przystępująca do związku metropolitalnego wnosi do niego swój potencjał, swoją specyfikę, szczególny charakter. Wszystko to stanowi zasób, który zasili metropolię. Metropolia zaś, korzystając z zasobów i możliwości wszystkich gmin, w oparciu o wizje, plany i strategie, jest w stanie zagwarantować harmonijny rozwój całości.

Zgodnie z ustawą od 1 lipca pełnomocnikiem do spraw utworzenia związku metropolitalnego będzie Prezydent Miasta Katowice, do którego obowiązków należeć będzie przygotowanie organizacyjne i prawne związku, zwłaszcza opracowanie projektu statutu związku oraz pierwszego budżetu. Środki dla związku ma zapewnić przede wszystkim 5-procentowy udział w podatku PIT płaconym przez mieszkańców metropolii (ponad 300 mln zł rocznie) oraz składka miast członkowskich. Do związku, po przeprowadzonych konsultacjach i odpowiednich uchwałach rad miejskich i gminnych należeć chce 41 miast i gmin, o łącznej powierzchni 2553 km kw, zamieszkałych przez blisko 2,3 mln osób. Zobacz, kto tworzy metropolię.

29 maja katowiccy radni uroczyście przyjęli uchwałę ws. złożenia wniosku do rządu o utworzenie związku metropolitalnego. Przygotowany przez biuro GZM wniosek, wraz z wydaną opinią wojewody, a także przyjętą 24 kwietnia pozytywną opinią Sejmiku Woj. Śląskiego oraz szacunkowym dwuletnim planem dochodów i wydatków związku, nad którym prace koordynował skarbnik Katowic, trafił do ministra spraw wewnętrznych i administracji. Zgodnie z uzasadnieniem rozporządzenia „zakłada się, że powstanie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pozwoli m.in. na: efektywne zarządzanie z perspektywy ponadlokalnej, integrację gmin i skupienie aktywności na kluczowych problemach regionu, stworzenie ośrodka metropolitalnego mogącego skutecznie konkurować z aglomeracjami europejskimi, stanowiącego silny ośrodek wzrostu”.