Muzeum Miejskie zaprasza w wakacje

28.06.2017

Muzeum Miejskie w Zabrzu przedstawia ofertą zajęć wakacyjnych dla dzieci i młodzieży pozostającej w Zabrzu podczas letniego wypoczynku. Celem jest rozwijanie zainteresowań różnymi dziedzinami kultury, kształtowania gustów artystycznych jak również wrażliwości, poczucia własnej tożsamości, postawy poszanowania tradycji i kultury.

Dla dzieci w grupach zorganizowanych, wstęp na zajęcia wakacyjne będzie bezpłatny, natomiast dzieci uczestniczące indywidualnie, będą dopisywane do grup, a koszt takich zajęć wynosić będzie 2 zł od osoby.


WYSTAWY:  LIPIEC – SIERPIEŃ:

MAX STECKEL 18701947. FOTOGRAF I WYDAWCA
Galeria Muzeum Miejskiego Café Silesia, Zabrze, ul. 3 Maja 6

SPORTOWI MISTRZOWIE ZABRZA –
siedziba Muzeum Miejskiego przy ul. Powstańców Śląskich 3

W roku 2017 zajęcia dla dzieci odbywać się będą w trzech miejscach:

  • GALERIA MUZEUM MIEJSKIEGO CAFÉ SILESIA
  • CMENTARZ ŻYDOWSKI W ZABRZU
  • STADION GÓRNIKA ZABRZE

GALERIA MUZEUM MIEJSKIEGO CAFÉ SILESIA UL. 3 MAJA 6

Zapisy:   tel. 32 777 05 01
Czas  trwania zajęć: 1,5h


LIPIEC – SIERPIEŃ

·         W podziemiach kopalni – na fotografii, w malarstwie i rzeźbie w węglu”
Lekcja z  warsztatami plastycznymi towarzysząca wystawie: MAX STECKEL 18701947. FOTOGRAF I WYDAWCA.
Zajęcia poprowadzi Jadwiga Pawlas-Kos do 20 lipca i od 10 sierpnia


Przedwojenne szyldy reklamowe Zabrza  
zaprezentowanie różnych sposobów reklamowania zakładów rzemieślniczych i firm (niemieckich, polskich i żydowskich) w przedwojennym Zabrzu. Zajęciom towarzyszyć będą warsztaty plastyczne, a  zadaniem uczestników będzie wykonanie projektu reklamy dawnego zakładu rzemieślniczego, wykorzystując szablony liternictwa hebrajskiego.
Zajęcia poprowadzi Irena Winder w lipcu i sierpniu

Wakacje bez dostępu do Internetu, czy to możliwe ?
Czyli czas wolny dzieci w Zabrzu przed 50, 100 laty.

Przypomnimy zabawy i gry naszych dziadków i pradziadków (m.in.: zośka, skakanka, klasy, głuchy telefon, wyścigi w miechach, gry planszowe, itp.). Zabawom i grom towarzyszyć będzie opowieść o życiu dzieci, ich codziennych obowiązkach i rozrywkach.
(ze względu na fakt, że część zajęć planowanych jest w plenerze, w razie złej pogody zajęcia będą skrócone).
Zajęcia prowadzi Urszula Wieczorek we wtorki i środy do 20 lipca

·         Malujemy Zabrze 

W wakacyjne zajęcia dla dzieci, w trakcie których uczestnicy poznają wiadomości o architekturze naszego miasta. Porównają znane im widoki z obrazami z przeszłości uwiecznionymi na  fotografiach Maksa Steckla. Odkryją historię budynków, obok których codziennie przechodzą nie zauważając ich wyjątkowości. W warsztatowej części zajęć namalują miejski krajobraz Zabrza.

Lekcje odbywać się będą w pierwszej połowie lipca i pierwszej połowie sierpniu od wtorku do piątku.

Plan zajęć

Architektura zabrzańska na fotografiach Maxa Steckla – zwiedzanie ekspozycji w  Galerii Muzeum Miejskiego Café Silesia „Max Steckel 1870-1947. Fotograf i wydawca.”

Prezentacja „Architektura Zabrza” – aktywne oglądanie

Konfrontacja ze znanymi widokami – zgaduj-zgadula

Warsztaty plastyczne – wykonanie pracy malarskiej przedstawiającej zabrzański krajobraz
Zajęcia prowadzi Alicja Kozub  w pierwszej połowie lipca i sierpnia
 

·         W barwach Zabrza – przygotowania do urodzin!
Zajęcia edukacyjne z warsztatami plastycznymi. Uczestnicy zapoznają się z symbolami Zabrza, znaczeniem kolorów flagi Zabrza. W ramach warsztatów plastycznych uczestnicy wykonają elementy ozdobne techniką origami oraz zaznaczą swoją wizytę w muzeum odbiciem dłoni w kolorach Zabrza tworząc dużą flagę miasta.
Zajęcia poprowadzi Dorota Kuder w lipcu 

·         Obiekty socjalne spółki akcyjnej „Huta Donnersmarck”- spacer z przewodnikiem

Oprócz domów dla swoich pracowników, spółka wybudowała kilka różnych obiektów, z których część służyła wszystkim mieszkańcom Zabrza. Większość z nich zlokalizowana jest na północ od obecnego placu Teatralnego. Najbardziej znany jest budynek dawnego kasyna – obecnie siedziba Teatru Nowego w Zabrzu. Drugim obiektem służącym kulturze jest gmach dawnej biblioteki zakładowej, będący od kilku lat siedzibą Filharmonii Zabrzańskiej. Obok nich usytuowane są m.in. dawne szkoły zawodowe, przedszkole, kryty basen i hala gimnastyczna.
Oprowadzanie: Piotr Hnatyszyn, Damian Halmer w lipcu oraz sierpniu
Zapisy: tel. 32 271 56 89 wewn. 26
 

Miejsce: CMENTARZ ŻYDOWSKI W ZABRZU
Zapisy: tel. 32 271 56 89 wewn. 26
 

·         Zwiedzanie zabrzańskiego cmentarza żydowskiego
Podczas edukacyjnego spaceru uczestnicy zapoznają się z  historię rodzin żydowskich mieszkających w Zabrzu. Zajęcia przeznaczone są dla młodzieży gimnazjalnej, szkół średnich oraz dla osób dorosłych.

Oprowadzanie: Piotr Hnatyszyn, Damian Halmer w lipcu oraz sierpniu 

LIPIEC 

Miejsce: STADION GÓRNIKA ZABRZE
Zapisy: tel. 32 271 56 89 wewn. 30
 

·         Zabrzańska Arena od kuchni

Zwiedzanie stadionu i sali pucharowej. Uczestnicy po zapoznaniu się z historią i sukcesami Górnika Zabrze, będą mieć okazję spotkania z piłkarzem. Podczas zajęć przewidziane są konkursy sprawnościowe i inne niespodzianki. Zajęcia poprowadzą: Dariusz Czernik, Arkadiusz Stefańczyk w lipcu

Grupy około 15-20 osób