Podsumowanie Szkolnych Prezentacji 2017

20.06.2017

W Sali Sesyjnej miejskiego Ratusza odbyło się dziś podsumowanie tegorocznej edycji targów edukacyjnych "Szkolne Prezentacje". Stoiska 39 szkół ponadgimnazjalnych i wyższych odwiedziło ponad 2000 uczniów.

Szkolne Prezentacje są coroczną okazją do zapoznania się ze szczegółową ofertą placówek edukacyjnych na terenie Zabrza. Od początku Targi cieszą się wśród uczniów dużą popularnością. Wystawcy prezentuja tutaj oferowane kierunki i typy kształcenia oraz wymagania stawiane kandydatom.

Spotkanie było okazją do podziękowania wszystkim podmiotom zaangażowanym w organizację, w szczególności Wydziałowi Oświaty Urzędu Miasta w Zabrzu, Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego, Zespole Szkół nr 3, Centrum Edukacji, Zespołowi Szkół Spożywczych , Zespołowi Szkół nr 17, Powiatowemu Urzędowi Pracy, Zabrzańskiej Izbie Przemysłowo-Handlowej i Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Zabrzu.