Zabrzańscy ambasadorzy STEAM odwiedzili Grecję

16.06.2017

Od września ub. r. w Zespole Szkół nr 10 w Zabrzu prowadzony jest projekt FIND – Find Inventors, New Discoveries – którego głównym celem jest popularyzowanie nauki przedmiotów ścisłych wśród młodzieży. – Chcemy poprzez różne formy aktywności pokazać, że matematyka, fizyka, chemia, informatyka są ciekawymi przedmiotami, a ich uczenie się może być wielką frajdą – mówi Iwona Słonka, koordynatorka projektu. – Pragniemy również zainteresować żeńską część społeczności uczniowskiej przedmiotami ścisłym, aby zmniejszyć przepaść pomiędzy chłopcami a dziewczynami studiującymi nauki ścisłe.

W projekcie uczestniczą uczniowie i nauczyciele szkół z Malty, Wielkiej Brytanii, Grecji, Norwegii i Włoch, co wiąże się z możliwością odwiedzenia i poznania tych krajów, podnoszenia umiejętności posługiwania się językiem angielskim oraz wymiany doświadczeń i praktyk związanych z nauką i nauczaniem przedmiotów ścisłych.

W kwietniu br. takie spotkanie miało miejsce w Patras w Grecji, gdzie uczniowie wzięli udział w konferencji poświęconej przedmiotom STEAM i robotyce oraz programowi Erasmus +, ponadto każda z grup miała za zadanie zbudowanie robota, który segreguje śmieci.

– Oprócz ciężkiej pracy zwiedziliśmy Ateny, podziwiając starożytny Partenon i dzieła w Muzeum Archeologicznym. Zobaczyliśmy oczywiście Patras, koncentrując się na budowli inżynierskiej – moście, który powstawał przez14 lat. Inżynierowie zapoznali nas z tajnikami budowy dróg i autostrad w tak trudnym wodno-górskim terenie.- powiedziała I.Słonka.- Każdy wyjazd to nie tylko rozwijanie kompetencji w zakresie nauk matematycznych, ale i poznawanie ciekawych ludzi i miejsc.

W listopadzie ub. r. wybrani nauczyciele uczestniczyli w szkoleniu dotyczącym platformy GO-LAB przeprowadzonym przez przedstawicieli Uniwersytetu Leicester w Anglii, jak również w warsztatach na temat wykorzystania dramy w prowadzeniu zajęć, głównie z przedmiotów ścisłych, oraz zwiedzili National Space Centre, gdzie zostali zapoznani z projektem Faulkes Telescope Project. Po powrocie do kraju dzielili się swoją wiedzą i doświadczeniami z pozostałymi nauczycielami, bowiem celem projektu jest także wprowadzenie szeregu innowacyjnych praktyk, a co za tym idzie poprawienie jakości nauczania przedmiotów ścisłych.

– Mamy nadzieję, że nasze działania, m.in. podczas Dnia Matematyki czy Nocnego Festiwalu Nauki przyniosą wymierne korzyści, a uczniowie uczestniczący w projekcie staną się ambasadorami STEAM wśród rówieśników – stwierdza Iwona Słonka.