Kreator Kompetencji Zawodowych

12.06.2017

8 czerwca, w Pałacu Poznańskim w Łodzi, podsumowano Ruch Innowacyjny w Edukacji w roku szkolnym 2016/2017. W kategorii Kreator Kompetencji Zawodowych certyfikat został przyznany Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Zabrzu.

Placówka odebrała wyróżnienie jako jedna z trzech spośród 150 centrów kształcenia praktycznego w skali kraju. Miasto Zabrze zostało docenione za rozwój nowoczesnej bazy kształcenia praktycznego, wyróżniającą współpracę z przedsiębiorcami i organizacjami pracodawców, pozyskiwanie dla edukacji zawodowej najnowszych maszyn, urządzeń, technik i technologii.
Podczas uroczystości wyróżniono najbardziej kreatywne i aktywne placówki oświatowe, przedsiębiorstwa, w których młodzież poznaje nowe trendy, techniki i technologie, szkoły wprowadzające innowacje pedagogiczne, pracowników naukowych wyższych uczelni, uzdolnionych uczniów i nauczycieli prezentujących wysoki poziom refleksji pedagogicznej Pokazano też potencjał rozwojowy środowiska oświatowego w procesie uczenia się i uczenia się przez całe życie.

Kategorie tytułów i certyfikatów:
Talent Uczniowski, Nauczyciel Innowator, Mój Mistrz, Kreator Innowacji, Kreator Kompetencji Zawodowych, Kreator Kompetencji Społecznych, Lider w Edukacji, Złoty Certyfikat Twórczego Dyrektora Szkoły Zawodowej, Promotor Rozwoju Edukacji, Partner Przyjazny Edukacji, Innowacyjna Firma, Organizacja Innowacyjna, Lider Szkolnego Doradztwa Edukacyjno-Zawodowego, Mistrz Pedagogii, Ambasador Innowacyjnych Idei i Praktyk Pedagogicznych, Afirmator Ruchu Innowacyjnego, HOMO CREATOR. Za znaczące osiągnięcia w działalności innowacyjnej dla edukacji przyznano Statuetki Skrzydła Wyobraźni.Organizatorem 31. było Łódzkie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.