Ćwiczenie RENEGADE SAREX 17/I

05.06.2017

W dniach 6 – 8 czerwca br. (termin zapasowy 9 czerwca) Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych organizuje krajowe ćwiczenie RENEGADE SAREX 17/I. W związku z tym na terenie Zabrza mogą zostać uruchomione syreny alarmowe.

Elementami przedsięwzięcia są zdarzenia dotyczące naruszenia przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej przez statek powietrzny o statusie RENRGADE, stwarzający potencjalne zagrożenia dla ludności cywilnej. Podczas trwania ćwiczenia Ośrodki Dowodzenia i Naprowadzania (ODN) będą emitować sygnały zgodnie z trasą przelotu podejrzanego statku. W trakcie ćwiczenia odbędzie się również trening systemu alarmowania i ostrzegania, podczas którego może wystąpić konieczność uruchomienia syren alarmowych w celu ogłoszenia i odwołania alarmu. Zgodnie z założeniami pomimo całodobowego trybu ćwiczenia syreny nie będą uruchamiane w godzinach nocnych.

Ogłoszenie i odwołanie alarmu będzie wykonane za pomocą sygnałów określonych w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z 7 stycznia 2013 r. (poz. 96). W przypadku syren alarmowych są to:

  • ogłoszenie alarmu – dźwięk modulowany trwający trzy minuty,
  • ogłoszenie alarmu dźwięk ciągły trwający trzy minuty.

Alarmowanie będzie miało miejsce tylko na terenie powiatów znajdujących się na trasie ewentualnego przelotu statku powietrznego.