Zarządzenie prezydenta

31.05.2017

Przekazujemy do wiadomości Zarządzenie nr 498/ZPU/2017 Prezydenta Miasta Zabrze z 31 maja br. zmieniające Zarządzenie nr 1199/ZPU/2016 w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Zabrzu.

Treść zarządzenia w załączeniu.