Ważne dla kierowców – zmiana organizacji ruchu na ul. Stalmacha!

29.05.2017

Miejski Zarząd Dróg i Infrastruktury Informatycznej w Zabrzu informuje, że dzisiaj, w godz. 14.00-16.30, wprowadzi na drogach prowadzących w kierunku ul. Stalmacha stosowne oznakowanie informujące kierujących pojazdami o utrudnieniach w ruchu na tej ulicy w w/w czasie.

Dojazd do podmiotów zlokalizowanych przy ul. Cmentarnej możliwy będzie przez ul. Na Piaskach.
Zmiana organizacji ruchu w kierunku ul. Stalmacha jest konieczna z uwagi na zawiadomienie, które wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Zabrzu o planowanym na dzisiaj, w godz. 14.00-16.30, zgromadzeniu w formie blokowania przejścia dla pieszych przy ul. Stalmacha w okolicy przystanku autobusowego i skrzyżowania z ul. Cmentarną.

Zgromadzenie będzie powodowało utrudnienia w ruchu drogowym – jednocześnie organizator i przewodniczący zgromadzenia zobowiązali się w zawiadomieniu, że nie będzie blokowania przejazdu żadnym pojazdom uprzywilejowanym, tj. policji, straży pożarnej, straży miejskiej i karetki.