Kolejny etap w tworzeniu metropolii w województwie śląskim

29.05.2017

29 maja, w sali Sejmu Śląskiego odbyła się uroczysta sesja Rady Miasta Katowice, podczas której radni uchwalili jednogłośnie wniosek o powołanie metropolii. Zostanie on złożony teraz za pośrednictwem wojewody śląskiego do ministra spraw wewnętrznych, który na jego podstawie wyda rozporządzenie o utworzeniu z dniem 1 lipca związku metropolitalnego w województwie śląskim.

W swoim wystąpieniu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, podkreślała, że dzięki współpracy samorządów nasz region ma szansę na jeszcze szybszy rozwój. Oczywiście niezwykle istotne jest dodatkowe finansowanie z budżetu państwa.
– Wprowadzenie w życie przyjętych rozwiązań legislacyjnych przyczyni się do zacieśniania więzów społecznych, kulturowych i gospodarczych. Wpłynie na zrównoważony rozwój naszej konurbacji – stwierdziła prezydent Zabrza.

W sesji wzięli udział m.in. wiceminister sprawiedliwości Michał Wójcik, wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa, metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc, przewodnicząca zarządu GZM, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, śląscy parlamentarzyści oraz prezydenci, burmistrzowie i wójtowie 41 gmin, które chcą utworzyć metropolię.

Rozporządzenie powołujące związek metropolitalny w województwie śląskim wydane zostanie do 30 czerwca 2017 r. Jest to formalne usankcjonowanie istniejących i sukcesywnie pogłębianych więzi społeczno-gospodarczych i kulturalnych, integrujących gminy Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.

Tworzenie metropolii to pionierski proces, wymagający wizji i wielu lat konsekwentnej pracy. Jednak włączając się w niego zyskamy wszyscy. Kluczowe są wola i wspólne działanie, ale także zachowanie własnej tożsamości. Ze świadomością różnic i podobieństw, w poszanowaniu historycznych doświadczeń, łatwiej jest planować i koordynować działania na poziomie metropolitalnym. Wymiana różnorodnych doświadczeń i wykorzystanie dobrych praktyk dają szansę na harmonijny rozwój całego obszaru metropolii.
Podobny związek metropolitalny, w niemieckim Zagłębiu Ruhry, tworzył się dziesiątki lat. Dziś jednak nikt nie ma wątpliwości, że rozpoczęta w latach 60. głęboka restrukturyzacja regionu uczyniła z niego jeden z najważniejszych ośrodków metropolitalnych w Europie i na świecie.

Radni katowiccy uchwałę o przyjęciu wniosku przyjęli jednogłośnie. Po głosowaniu odbyło się uroczyste podpisanie aktu upamiętniającego to wydarzenie przez wojewodę śląskiego, marszałka województwa śląskiego, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz przewodniczących rad gmin i miast wchodzących w skład przyszłej metropolii.