W Zabrzu trwa Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzno-Socjologiczne

26.05.2017

Asymilacja człowieka w przestrzeni postidustrialnej – to tytuł Międzynarodowego Sympozjum Fotograficzno-Socjologicznego "Dziedzictwo przemysłowe w fotografii dokumentalnej", które o godz. 10.00 rozpoczęło się w Łaźni Łańcuszkowej przy ul. Wolności 408 w Zabrzu.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objeli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, dziekan Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Krystyna Doktorowicz, prof. ASP Piotr Muschalik z Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach oraz sekretarz Instytutu Fotografii Kreatywnej w Opawie Arkadiusz Gola.

W programie sympozjum zaplanowano m.in. wykłady, panel dyskusyjny oraz wernisaż wystawy uczniów Liceum Plstycznego w Zabrzu "Wielokulturowość Zabrza".

Organizatorem sympozjum jest Miasto Zabrze, a współorganizatorami: Śląski Uniwersytet w Opawie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Związek Polskich Artystów Fotografików Okręg Śląski, Instytut Twórczości Fotograficznej, Ogólnokształcąca Szkoła Sztuk Pięknych w Zabrzu, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu oraz Regionalny Instytut Kultury w Katowicach.  

więcej informacji na stronie: https://www.facebook.com/III-Mi%C4%99dzynarodowe-Sympozjum-Fotograficzno-Socjologiczne-w-Zabrzu-1379090848819953/