Otwarty konkurs ofert – kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego

25.05.2017

Wydział Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu przypomina, że tylko do 2 czerwca (piątek), do godz. 15.30, można składać wnioski do II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego.

Szczegółowe informacje dot. konkursu znajdują się w Zarządzeniu nr 1207/WKD/2016 Prezydenta Miasta Zabrze z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Zabrze w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego w 2017 r. (w załaczeniu).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach, w sekretariacie Wydziału Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu, ul. Wolności 286, 41-800 Zabrze, pokój 300.

Wszelkich informacji dot. otwartego konkursu ofert w dziedzinie kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego udziela Wydział Kultury i Dziedzictwa, nr telefonu (32) 37-33-380, adres mailowy: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl